Bộ giáo dục và đào tạo
Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
Giới thiệu chương trình

Năm 2018, một số mục tiêu cụ thể của Chương trình toán đã được Viện triển khai thành công: Thành lập phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu; triển khai thực hiện 02 đề tài về Toán ứng dụng; hỗ trợ xây dựng đề án thành lập Viện nghiên cứu khoa học cơ bản quốc tế ở Quy Nhơn... Một số nhiệm vụ cũng đã được Viện tích cực triển khai và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua về chủ trương: Xây dựng 3 khoa toán tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trở thành trung tâm toán học của khu vực; xây dựng các chương trình đào tạo mới, các khóa học về toán ứng dụng, và bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng chiến lược phát triển của toán học Việt Nam giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040.

205

Công trình tiêu biểu

14

Khóa học - trường hè

3

Học sinh, Sinh viên, Học viên

35

Giảng viên, Giáo viên